รายงานการประชุมสภา
วันที่ประกาศ ชื่อ
29/02/2024 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
14/02/2024 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
26/12/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖
28/09/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566
26/09/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
14/09/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
04/09/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
15/08/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
30/05/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
24/03/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง รายงานการประชุมสภาที่รับรองแล้ว