งานการประชุมสภา
วันที่ประกาศ ชื่อ
19/04/2024 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
22/02/2024 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
02/02/2024 ประกาศสภาทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
11/01/2024 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
20/12/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
20/11/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
07/09/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
06/09/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
09/08/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
20/07/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
16/05/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
20/04/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
16/03/2023 ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566